Kråkerum

Kråkerum Agrikonsult erbjuder:

 • Rådgivning för både smågris och slaktgrisbesättningar
 • Winpig och Pigwin uppföljning
 • Telefonsupport
 • Analyser av produktionsrapporter
 • Förbättring av arbetsrutiner och management
 • Hullbedömning med ekolod
 • Planering av egen rekrytering
 • Planeringsschema och djurflöden
 • Planeringen vid t.ex. externintegration
 • Dokumentation för ”suggpengen”
 • Kalkyler och ekonomisk rådgivníng för allt inom svinproduktionen
 • Bollplank vid driftsomläggningar och byggnation