Om

Kråkerum Agrikonsult är en konsultfirma som drivs av Sarah och Anders Johansson. Jag, Sarah, är Grisrådgivare med över 20 års erfarenhet och har en utbildning som husdjurdjursagronom. Jag har lång erfarenhet och kunskap inom både smågris- och slaktgrisproduktion. Under mina dryga 20 år som grisrådgivare på KLS Ugglarps har vi även drivit ett familjeföretag med en integrerad grisproduktion. I somras slutade jag på KLS Ugglarps och startade då Kråkerum Agrikonsult. I samband med detta har jag även gått in och tagit en mer aktiv roll i familjeföretaget.